Saku Läte toetab joogiveega üritusi, mis aitavad hoolida.

Sponsorluse taotlemiseks palume täita ära allolevad lahtrid.

Sponsorlustaotluse palume saata minimaalselt 1 kuu enne ürituse toimumist.

Kõigi taotluste vahel valime välja igakuiselt kõige silmapaistvamad üritused, mida järgnevatel või järgneval kuul toetame.

Pikaajalised ja mahukad koostöösoovid palume saata üritusele eelneval aastal või vähemasti pool aastat enne ürituse toimumist.

Sponsorlussuhted sõlmime lepinguna.

Saku Läte toetab noortespordi- ning keskkonnahoiuga seotud üritusi või organisatsioone. Keskkonnahoiu all peame eriti tähtsaks nt. puude istutamist ja teadlikkuse tõstmist (spetsiaalsed kampaaniad või üritused).

Palume mitte saata keskkonna või noortespordi kategoorias avaldusi, mille peamine eesmärk ei vasta nendele kategooriatele.
    • Lisa fail