SAKU LÄTE JOOGIVESI

Saku Läte joogivesi on puhta maitsega looduslik põhjavesi, mis on pärjatud “Tunnustatud Eesti Maitse” tiitliga. Saku Läte joogivett villitakse Saku vallas, Eestis. 

Saku Läte puurkaevu katastri nr: 211.

Saku Läte puurkaevu sügavus: 105 m.

Põhjaveekogum: Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (04§2013).

Saku Läte joogivee kvaliteedinäitajate vastavuse piirnormidele tagavad lisaks igapäevastele mõõtmistele Terviseameti ja Keskkonnaameti
igakuised kontrollid põhjaveele ja valmistootele.

Kuidas vett hoiustada?

  • Hoia veepudeleid ja veeautomaati kohas, kuhu ei paista peale otsest päikesevalgust ning mis pole radiaatorile liiga lähedal.
  • Jälgi veepudeli korgile märgitud “parim enne” kuupäeva.
  • Kasuta Saku Läte veeautomaatides ainult Saku Läte joogivett.

Edasimüüjad

Kirjuta oma aadress ja näed endale kõige lähemat teeninduspunkti 18,9 l veepudelite vahetamiseks. Edasimüüjate lahtiolekuajad

Teeninduspunktides kehtib edasimüüja poolt kehtestatud hinnakiri Saku Läte joogiveele.