SAKU LÄTE TELLIMISKESKUSE KASUTUSTINGIMUSED

Viimati uuendatud: 24.09.2020

Käesolevad tingimused on Saku Läte Osaühingu, registrikood 10223818, aadress Saale, Saku alevik, 75501 Saku vald, Harjumaa (edaspidi „Saku Läte“) tellimiskeskuse kasutustingimused (edaspidi „Kasutustingimused“).

Klient, kes vormistab Saku Läte tellimiskeskuses tellimuse (edaspidi „Kasutaja“, „Teie“ või „Te“), kinnitab oma nõustumust Kasutustingimustega märkides vastavas aknas linnukesega “Nõustun Saku Läte tellimiskeskuse Kasutustingimustega“.

 1. Üldsätted
  1. Saku Läte tellimiskeskuse vahendusel toimub toodete müük (edaspidi „Toode“ või „Tooted“) Kasutajale. Müük toimub vastavalt tellimuse esitamise hetkel kehtivatele Kasutustingimustele.
  2. Kasutustingimused kehtivad tüüptingimuste ja üldiste ostu-müüki reguleerivate täiendavate lepingutingimustena Kasutaja ja Saku Läte vahel sõlmitavate igakordsete müügilepingute suhtes. Kasutustingimused muutuvad müügilepingu sõlmimisega müügilepingu lahutamatuks osaks.
  3. Saku Lätel on õigus Kasutustingimusi muuta juhul, kui seda tingivad muutused kehtivates õigusaktides või tavades, turu areng või vajadus täpsustada Toodete müügiga seotud asjaolusid või äririske. Kasutustingimuste muudatused jõustuvad, kui need avaldatakse internetileheküljel www.sakulate.ee. Kui Te vormistasite oma tellimuse enne muudatuste või täienduste jõustumist, kehtivad Teile tellimuse esitamise hetkel kehtinud Kasutustingimused.
 2. HINNAD
  1. Kõik tellimiskeskuses näidatud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Hinnale lisandub tasu Toodete kättetoimetamise eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.
  2. Saku Lätel on õigus igal ajal muuta tellimiskeskuses kehtivaid hindu. Kui tellimiskeskuses on muudetud hindu peale Kasutaja poolt tellimuse kinnitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Saku Läte tarnima Kasutajale vastavad Tooted tellimise hetkel kehtinud hindadega. Kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
  3. Saku Läte jätab endale õiguse tellimiskeskuses sõlmitud müügilepingust taganeda ja tellitud Tooteid mitte saata juhul, kui tellimiskeskuses oli Toodete hind, kirjeldus või kvaliteet esitatud valesti või ostukorvi lõplik hind esitati tehnilise või muu vea tõttu valesti. Vea leidmisest teatame Teile viivitamata. Teil on võimalus osta samad Tooted teates märgitud õige hinnaga, tellides valitud kaubad tellimiskeskusest uuesti. Nimetatud taganemise korral ei ole Teil õigust nõuda Teile taganemisest tekkida võiva kahju hüvitamist.
 3. Tooted ja ostu sooritamine
  1. Müügilepingut Toodete ostuks saab sõlmida Toodete tarneks järgmistesse riikidesse: Eesti Vabariik.
  2. Kui tellimus kinnitatakse tööpäeval enne kella 15:00, siis kaubad tarnitakse järgmiseks tööpäevaks või Kasutaja poolt määratud kuupäeval, mis pole vastuolus Saku Läte tarnegraafikuga.
  3. Teatud asukohtadesse tarnitakse Tooteid vastavalt Saku Läte tarnegraafikule. Saku Läte tarneaeg teatatakse Kasutajale pärast tellimuse kinnitamist.
  4. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega.
  5. Kui Toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis on Saku Lätel õigus pakkuda uut tarneaega või makstud raha tagastada. Kui Kasutaja valib raha tagastamise, tagastatakse raha Kasutajale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul pärast ostu sooritamist. Peale raha tagastamist loetakse müügileping lõppenuks.
  6. Teie tellimus luuakse hetkel, kui vajutate Toote juures asuval nupul “Lisa tellimusse”.
  7. Tellimuses olevate Toodete arvu saate igal ajal kuni tellimuse kinnitamiseni muuta ning Tooteid lisada või eemaldada.
  8. Maksmine vormistatud tellimuse eest toimub ettemaksu arve alusel, lepinguliste Kasutajate puhul arve alusel või pangalingiga.
  9. Kui Kasutaja on valinud makseviisiks „arvega tasumine“, siis toimub Toodete eest maksmine järgmiselt. Kasutaja esitab tellimuse tellimiskeskuses. Pärast tellimuse kinnitamist saadetakse Kasutaja e-posti aadressile tellimuse kinnitus, kus on märgitud lisaks muule ka müügilepingu number ja kus sisaldub ka viide (internetilink) Kasutustingimustele. Kasutajale, kes ei ole Saku Läte lepinguline Kasutaja, saadetakse ettemaksuarve. Lepingulisele Kasutajale saadetakse arve(d) kuu jooksul sooritatud tellimuste eest Lepingulise Kasutaja määratud/Lepingulise Kasutajaga kokkulepitud viisil iga kuu hiljemalt 7. kuupäeval. Tooted saadetakse Kasutajale tellimuses kokkulepitud kuupäeval.
  10. Lepingulisele Kasutajale kehtivad ostude sooritamise tingimused on sätestatud lepingulise Kasutaja ja Saku Läte vahel sõlmitud lepingus.
  11. Kui Kasutaja on valinud makseviisiks „pangalingiga tasumine“, siis toimub Toodete eest maksmine järgmiselt. Kasutaja esitab tellimuse tellimiskeskuses ning maksab Toodete eest kohe Kasutaja valitud panga pangalingi kaudu. Pärast maksmist saadetakse Kasutaja e-posti aadressile tellimuse kinnitus kus on märgitud lisaks muule ka müügilepingu number ja kus sisaldub ka viide (internetilink) Kasutustingimustele. Tooted saadetakse Kasutajale tellimuses kokkulepitud kuupäeval. 24 tunni jooksul peale tellimuse kättesaamist saab Kasutaja oma e-posti aadressile ostu tõendava arve tarnitud ja kättesaadud Toodete eest.
 4. Müügilepingu sõlmimine ja toodete kohaletoimetamine
  1. Toote kirjelduse eksponeerimist tellimiskeskuses käsitletakse pakkumusena müügilepingu sõlmimiseks. Toote kirjelduses on toodud Toote nimetus, ühikuhind ja põhiomadused. Saku Lätel on õigus määrata minimaalne ja maksimaalne ostetavate Toodete kogus või kehtestada muid spetsiifilisi piiranguid või eritingimusi ostule.
  2. Müügilepingu sõlmimine toimub tellimiskeskuse kaudu, kus Kasutaja edastab pärast Toodete väljavalimist vormistatud tellimuse, vajutades nupule „TELLI!“.
  3. Kui Kasutaja ja Saku Läte vahel on sõlmitud kliendileping, siis loetakse müügileping sõlmituks ning see jõustub kui Kasutaja e-posti aadressile jõuab kinnitus tellimuse vastuvõtmise kohta. Muudel juhtudel jõustub müügileping tellimuse eest tasumisega.
  4. Kui Kasutaja, kes ei ole Saku Läte lepinguline Kasutaja, valib tellimuse esitamisel makseviisiks „arvega tasumine“ ning tasub tellimuse eest hilinenult (s.o pärast arves sätestatud maksetähtaega), loetakse tasumist uueks pakkumuseks ja Saku Läte peab kas nõustuma müügilepingu sõlmimisega, saates Kasutajale müügilepingu kinnituse, või keelduma müügilepingu sõlmimisest. Tegemist on eraldi kinnitusega müügilepingu sõlmimise kohta, mis väljastatakse Kasutajale 7 tööpäeva jooksul Kasutajalt makse laekumisest. Kui Saku Läte keeldub müügilepingu sõlmimisest, teavitab ta sellest Kasutajat 7 tööpäeva jooksul Kasutajalt makse laekumisest. Viimasel juhul tagastatakse Kasutajale ostuhind hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul Kasutaja makse laekumisest.
  5. Kasutaja kohustub müügilepingu sõlmimisel esitama andmed täpselt ja õigesti. Kasutaja peab tuvastama ja parandama sisestusvea enne tellimusvormi esitamist. Kui Kasutaja avastab sisestusvea pärast müügilepingu sõlmimist, on võimalik sisestusviga parandada teavitades Saku Lätet esimesel võimalusel alates müügilepingu sõlmimisest.
  6. Pärast müügilepingu sõlmimist on Kasutajal võimalik müügilepingut muuta (näiteks osade Toodete ostmisest loobuda, muuta tarneviisi või maksetingimusi) ainult kokkuleppel Saku Lätega.
  7. Müügilepingu sõlmimise ametlik aeg arvestatakse Saku Läte serveri kella järgi, mis ei pruugi alati vastata Kasutaja veebilehitseja või arvuti ajale.
  8. Saku Läte võib mitte võimaldada Kasutajal müügilepingut sõlmida, kui Kasutaja rikub või on rikkunud mõnda varasemalt sõlmitud müügilepingut. Saku Läte kontrollib müügilepingu sõlmimist takistada võiva asjaolu esinemist tuginedes Kasutaja poolt esitatud andmetele ja keeldub vajadusel Toodete müümisest Kasutajale. Müügilepingu sõlmimisest keeldumisest teavitatakse Kasutajat teatega e-maili teel, milles on märgitud müügilepingu sõlmimisest keeldumise põhjus. Kui Saku Läte avastab müügilepingu sõlmimise järgselt müügilepingu sõlmimisest keeldumise aluse, võib Saku Läte müügilepingust taganeda ilma sanktsioonideta (punkt 9.1.2.).
  9. Tooted toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile Saku Läte transpordiga. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik. Kui soovite Toodetele ise järgi tulla Saku Läte teeninduspunkti, märkige see tellimusele.
  10. Toote kättesaamise järel soovitame Teil Toote pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral palume Teil vigastatud pakendiga saabunud Tootest teatada kohe e‑posti aadressile tallinn@sakulate.ee.
  11. Saku Läte eeldab, et Toote kohaletoimetamise aadressil võtab Toote vastu Kasutaja. Saku Lätel on õigus anda Toode üle Toote kohaletoimetamise aadressil teisele isikule, keda Saku Läte klienditeenindaja võib mõistlikult pidada Kasutaja esindajaks (füüsilise isiku puhul pereliige, asutuse puhul sekretär, valvelaua töötaja jmt.).
  12. Juhul, kui Toote kätte saamiseks on valitud Saku Läte teeninduspunkt, on Toode kättesaadav vaid teeninduspunkti lahtiolekuaegadel.
  13. Kasutaja nõustub, et juhul kui Kasutajal ei ole võimalik Toodet kätte saada Saku Lätega kokkulepitud ajal (hõlmab nii saatmist Kasutajale kui ka Kasutaja poolset Tootele järeletulemist), vastutab Saku Läte Toote hävimise, kahjustumise või kaotsimineku eest üksnes tahtluse või raske hooletuse korral. Kui Kasutaja põhjustas Toote vastuvõtuviivituse süüliselt, kohustub Kasutaja Toote uuesti saatmise korral hüvitama Saku Lätele Toote saatmise kulu.
 5. Lepingust taganemine
  1. Kui olete tarbija, on Teil õigus 14 kalendripäeva alates Toote kätte saamisest müügilepingust taganeda, saates vastavasisuline teate koos tellimuse numbri ja oma arvelduskonto numbriga e-posti aadressile tallinn@sakulate.ee ning tagastades Toote oma kulul aadressile „Saku Läte Osaühing“ Saale, Saku alevik, 75501 Saku vald, Harjumaa. Müügilepingust taganemiseks võite esitada taganemisavalduse vabas vormis või kasutades sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi, mis on leitav siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/103012014001.
  2. Tagastatav Toode peab sisaldama kõiki kauba pakendis sisaldunud esemeid ja dokumentatsiooni.
  3. Võlaõigusseaduse § 53 lg 4 punktist 41 tulenevalt ei kuulu tagastamisele (s.t Kasutaja kaotab punktis 6.1. nimetatud taganemisõiguse) avatud pakendiga Toode, v.a kui pakend on saanud kahjustada transpordi käigus ning Toote kättesaamisel Saku Läte transportteenuse vahendusel või postiasutuses on tehtud vastav märge saatelehele või pakiautomaati saabunud kauba vastuvõtmisel on viivitamatult teatatud Saku Lätele vigastatud pakendiga kauba kättesaamisest.
  4. Kasutaja peab Toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav seda kahjustamata, siis peab Kasutaja pakendi avamisel kasutama viisi, mis tagab pakendi kahjustamise võimalikult vähimal viisil. Et veenduda Toote olemuses, omadustes ja toimimises, peab Kasutaja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt teha seda poes. Kui Toote sobivuse selgitamiseks on vajalik Toote kasutamine, siis loetakse Toode kasutamata Tooteks, kui Toode on selle esialgses komplektsuses ja omadustega nagu see oli Toote kättesaamisel. Juhul, kui eeltoodud tingimused ei ole täidetud, kaotab Kasutaja taganemisõiguse.
  5. 14 kalendripäevane taganemisõigus ei kehti järgnevate Toodete puhul
   1. Tooted, mis riknevad või vananevad kiiresti;
   2. Tooted, mis on valmistatud Kasutaja poolt esitatud tingimusi arvestades eritellimusel;
   3. Tooted, mis ei ole kõlblikud tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (näiteks piimasüsteemi kasutamine) ning kui need on pärast kohaletoimetamist avatud;
   4. Muud Tooted, mille puhul on taganemisõigus välistatud Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt.
    1. Kasutaja ei saa müügilepingust taganeda kasutajatingimustes sätestamata muudel juhtudel või tingimustel, v.a kui vastava taganemisõiguse näeb ette imperatiivne seaduse säte.
    2. Tagastatud Toote eest makstakse tagasi Teie arveldusarvele kõik lepingu alusel saadud tasud hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse kättetoimetamisest Saku Lätele tingimusel, et sama tähtaja jooksul on Toode tagastatud punktis 5.1. nimetatud aadressile.
    3. Punktis 5.1. toodud taganemisõiguse korral on Kasutajal õigus vahetada Toode mõne muu Saku Läte poolt müüdava Toote vastu. Sellisel juhul tasaarvestavad Kasutaja ja Saku Läte tagastatud Toote eest tasutud summa ja uue Toote müügihinna kattuvas ulatuses. Poole nõue, mis ületab tasaarvestuse ulatust, tuleb täita vastavalt müügilepingule.
 6. Pretensioonide esitamise kord
  1. Tarbijatele tellimiskeskuses müüdud Toodetele kehtib kaheaastane pretensiooni esitamise tähtaeg, välja arvatud punktis 5.5.1. nimetatud Toodetele.
  2. Juhul, kui Kasutaja soovib esitada pretensiooni Toote lepingutingimustele mittevastavuse osas, tuleb see Saku Lätele esitada kahe kuu jooksul arvates päevast, kui Kasutaja sai teada, et Toode ei vasta lepingutingimustele. Pretensioon esitatakse e-posti aadressile tallinn@sakulate.ee koos järgmise informatsiooniga: Kasutaja nimi ja kontaktandmed; Toote puuduse kirjeldus ja arvatav põhjus; müügilepingu number.
  3. Pretensiooni esitamise korral Toote mittevastavuse osas vaatab Saku Läte pretensiooni läbi 14 kalendripäeva jooksul selle saamisest arvates.
  4. Puudustega Toote asendamisega seotud kulud (sealhulgas tarnekulud) kannab Saku Läte.
  5. Juhul, kui Saku Läte nõustub pretensioonis tooduga, on Saku Lätel õigus Toode parandada või kui see ei ole võimalik või muidu otstarbekas, asendab Saku Läte puudusega Toote samasuguse puuduseta Toote vastu. Juhul kui Toote asendamine ei ole võimalik (Toode puudub Saku Lätel või Toodet enam ei toodeta), tagastab Saku Läte puudusega Toote eest Kasutaja poolt tasutud ostusumma Kasutaja poolt nimetatud arvelduskontole 14 kalendripäeva jooksul pretensiooni saamisest alates. Puudusega Toote asendamisel toimetatakse puuduseta Toode Saku Läte transpordiga Kasutajale.
 7. Garantiijuhtumid
  1. Toodetele kehtib garantii üksnes juhul, kui see on sõnaselgelt märgitud tellimiskeskuse Toodet tutvustavas tekstis. Garantii kestus ja tingimused sisalduvad Tootega tellimiskeskuse Toodet tutvustavas tekstis või kaasasolevates dokumentides.
  2. Garantiinõude aluseks on Toote müügilepingu kinnitus.
  3. Juhul, kui garantiitingimustes ei ole märgitud teisiti, siis: annab müügigarantii Kasutajale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist;
  4. Toote parandamise puhul garantiitähtajal ei pikene müügigarantii parandamise aja kestuse võrra, vaid kehtib kuni esialgselt määratud perioodini;
  5. Toote parandamisel Tootes asendatud detailidele kehtib garantii ajani, mil lõpeb Tootele esialgselt antud garantiitähtaeg; garantiitähtajal asendatud Toote garantiitähtaeg lõpeb ajal, mil pidi lõppema ostetud Tootele esialgselt antud garantiitähtaeg.
  6. Garantii alla ei kuulu puudused, mis on põhjustatud Toote mehaanilisest vigastusest aga ka vedeliku-, niiskus-, temperatuuri- ja muudest sarnastest kahjustusest, Toote mitteotstarbekohasest kasutamisest, Toote kasutamisest vastuolus kasutusjuhendis kirjeldatud nõuetega või loomulikust kulumisest.
  7. Garantiijuhtumi korral palume Teid pöörduda Saku Läte poole e-posti aadressil tallinn@sakulate.ee või pöörduda otse Tootega kaasasolevas dokumentatsioonis märgitud garantiiküsimuste eest vastutava isiku (näiteks toote maaletooja) poole.
 8. Saku Läte taganemisõigus
  1. Saku Lätel on õigus Kasutajaga sõlmitud müügilepingust ilma mistahes sanktsioonideta taganeda alljärgnevatel põhjustel:
  2. tellitud Toode puudub Saku Läte või tarnija laost ja seda ei ole võimalik mõistliku aja jooksul ja mõistlikel tingimustel hankida;
  3. vastavalt Eestis kehtivatele ning tehingutele kohalduvatele õigusaktidele ei tohi Kasutajale Toodet müüa (näiteks vanusepiirangu tõttu);
  4. müügilepingu täitmist takistab objektiivne asjaolu, mida Saku Läte ei saanud ette näha, ära hoida või mõjutada (vääramatu jõud);
  5. Saku Lätel ei ole muul põhjusel mõistlikult võimalik müügilepingut täita.
  6. Kui Saku Läte on müügilepingust taganenud, tagastab ta müügilepingu alusel tasutud ostuhinna Kasutajale 14 kalendripäeva jooksul arvates taganemisavalduse tegemisest.
  7. Enne müügilepingust taganemist punktis 8.1.1. toodud aluse esinemisel, võib Saku Läte Kasutajale pakkuda tellitud Tootega samaväärset toodet ning samaväärse toote sobivuse kohta Kasutaja poolse kinnituse saamisel loetakse müügileping muudetuks ning Kasutajale tarnitakse tellitud Tootega samaväärne toode.
 9. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

 

  1. Saku Läte ei vastuta ühelgi juhul:
  2. kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne ja sellest tulenevalt müügilepingu sõlmimine võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekandega seoses tekib probleeme, on Kasutaja kohustatud teatama neist viivitamatult Saku Lätele;
   1. Kasutajale tekitatud kahju eest, kui Kasutaja identiteeti kasutab teine isik;
 1. muudel juhtudel, mille puhul on Saku Läte vastutus välistatud Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt.
 2. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta müügilepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
 3. Saku Läte ei vastuta Toote kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest või Kasutaja enda vastuvõtuviivitusest, milleks on muuhulgas Kasutaja poolse müügilepingu järgse sobiliku vastuvõtja puudumine Toote üleandmise asukohas selleks ettenähtud ajal.
 4. Saku Läte ei kompenseeri Kasutajale ühelgi juhul mistahes mittevaralist kahju või kolmandale isikule makstud mittevaralise kahju hüvitist, samuti mistahes kaudset kahju (näiteks saamata jäänud tulu).
 5. Saku Läte ei kompenseeri Kasutaja kahju, mis tekib põhjusel, et Kasutaja võttis enda peale kolmandate isikute ees Tootega seoses mistahes kohustusi (näiteks kohustust Toode kolmandale isikule võõrandada, pantida, üle anda vms).
 6. Saku Läte ei kompenseeri Kasutajale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena tekkinud kahju.
 7. Saku Läte ei vastuta mistahes kahju eest, mis tekib Kasutajal tulenevalt asjaolust, et Saku Läte on kasutanud õigust müügilepingust taganeda.
 8. Poolte muud õigused ja kohustused
  1. Kasutaja kohustub:
   1. esitama Toodete ostuprotsessis täielikult tõeseid isikuandmeid, sealhulgas esitama tellimuse oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi;
   2. vastutama täielikult kõikide tegevuste eest, mis on toimetatud tema identiteedi alt või tema elu- või asukohas asuvalt IP-aadressilt;
   3. mitte kasutama tellimiskeskuse ebaseaduslikuks või headele kommetele mittevastavaks tegevuseks (sealhulgas teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks);
   4. mitte lubama sooritada tellimiskeskuses oma identiteedi all tehinguid alaealistel ja muudel isikutel, kellel on vastavalt õigusaktidele keelatud või piiratud tehingute või teatud liiki tehingute tegemine.
  2. Kasutaja kinnitab, et ta:
   1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha tellimiskeskuses võimaldatud tehinguid;
   2. on teadlik ja nõustub, et tellimiskeskuses tellimuse esitamine ja tellimuse eest tasumine toob kaasa siduva müügilepingu sõlmimise;
   3. on teadlik ja nõustub sellega, et Saku Lätel on õigus Kasutaja isikuandmeid säilitada ja teostada Kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja Kasutustingimustele;
   4. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Kasutustingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et tellimiskeskuse kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.
  3. Saku Läte kinnitab, et:
   1. Toode vastab tellimiskeskuses esitatud kirjeldusele ning väljendatud omadustele ja kvaliteedile või eeltoodu puudumisel vähemalt keskmisele, sellistele Toodetele omasele kvaliteedile;
   2. Toodete kohta esitatud andmed, sealhulgas Tootel või selle müügipakendil või Toote külge kinnitatud etiketil olev märgistus jms andmed on õiged ja korrektsed;
   3. Tooted on enamasti uued, s.o need müüakse esmakasutusse, kui tegu pole kasutatud kaupade müügiga, millele on viide tellimiskeskuse Toote kirjelduse juures.
 9. Teadete edastamine
  1. Tellimiskeskuse teadete ja müügilepingutega seonduva informatsiooni vahetamine Kasutaja ja Saku Läte vahel toimub elektroonilises vormis tellimiskeskuses teineteisele avaldatud e-posti aadresside kaudu. Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile või avaldatud tellimiskeskuses. Teateid võib Kasutajale edastada ka kirjalikult müügilepingus avaldatud aadressil või Saku Lätele tema ametlikul postiaadressil.
 10. Intellektuaalne omand
  1. Tellimiskeskus ja kogu selle sisu, sealhulgas, ent mitte ainult kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, pildid, kaubamärgid jms on Saku Läte intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. Kõik eespool nimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole Kasutajal õigust Saku Läte kirjaliku loata kasutada.
  2. Eesmärgiga pakkuda enda Tooteid tellimiskeskuse kaudu on Toodete tootjad ja tarnijad andnud Saku Lätele õiguse kasutada enda kaubamärki, Toodete kirjeldusi, fotosid ja muud vara, mis võib olla käsitatav nimetatud isikute intellektuaalse omandina.
 11. Isikuandmete töötlemine
  1. Töötleme Kasutaja isikuandmeid, mida kogume läbi meie veebilehe. Täpsem teave isikuandmete töötlemise kohta on toodud meie isikuandmete töötlemise teatises, mis on saadaval Saku Läte kodulehel www.sakulate.ee
 12. Kohalduv õigus ja vaidluste lahendamine
  1. Kasutustingimustele kui ka Toodete müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kõik vaidlused, mida ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju Maakohtus. Tarbijatel on ka õigus pöörduda oma elukohajärgsesse kohtusse.
  2. Kui olete tarbija, on Teil õigus esitada kaebus tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on Kasutajale tasuta ning Kasutaja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti koduleheküljel: http://tarbijakaitseamet.ee. Kui asute mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis, on Teil võimalus esitada kaebus läbi Euroopa Komisjoni vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi, mis asub järgmisel aadressil: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ET.
  3. Kui mistahes säte käesolevatest Kasutustingimustest peaks osutuma tühiseks, kehtetuks või muud moodi vastuoluliseks, ei mõjuta see ülejäänud tingimuste kehtivust.
 13. Kontaktandmed

Saku Läte Osaühing
Saale, Saku alevik
75501 Saku vald
Harjumaa, Eesti
Registrikood 10223818
E-mail: tallinn@sakulate.ee