• Vesi, joogivesi, mineraalvesi, looduslik mineraalvesi…

  03. juuli 2017

  Vesi. Tundub nii lihtne sõna ja kõik teavad, millest on juttu.

  Siiski, poes müüdavad veed on sildistatud justkui erinevate kaunite sõnadega nt. joogivesi, looduslik mineraalvesi, allikavesi jne. Need sõnad pole sinna pandud juhuslikult. Tegelikult on erinevat tüüpi veed reguleeritud ära Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni direktiividega.

  Kõik veetüübid peavad vastama neile kehtestatud normidele nii sisu kui ka tootmise osas.

  1. JOOGIVESI. Saku Läte toodab ise Saku vallas joogivett. Siit leiate info joogivee kohta: http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/pakendatud-joogivesi.html

   Väljavõte Terviseameti ametlikult kodulehelt (http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi.html, 3.07.17)

   Joogivee kvaliteedinäitajad
   Vee kvaliteet sõltub suuresti veetekkepiirkonna hüdrogeoloogilistest tingimustest, mistõttu vee koostis on erinevates põhjaveekihtides ja piirkondades erinev. Vee kvaliteeti võivad halvendada amortiseerunud torustikud ja mahutid, vee vähene liikumine torudes, sagedased veekatkestused, avariid, reostused jpm.
   Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” on määratud joogivee uuringute kord ning näitajad, mille sisalduse alusel hinnatakse joogivee kvaliteeti.

   Joogivee kvaliteedinäitajad on jagatud kolme rühma:

   • mikrobioloogilised,

   • keemilised,

   • indikaatorid.

  2. LOODUSLIK MINERAALVESI ja ALLIKAVESI. Saku Läte müüb edasi looduslikku mineraalvett Venden, mida toodetakse Gauja rahvuspargis, Lätis.

   Tsitaat Terviseameti kodulehelt:  “Looduslik mineraalvesi on joogiks kasutatav mikrobioloogiliselt tervisele kasulik vesi, mis on pärit põhjaveekihist ja mis väljub saastumise eest kaitstud allikast, millest võetakse vett ühe või mitme loodusliku või kunstlikult kasutatavaks muudetud veevõtukoha kaudu.” (http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/looduslik-mineraalvesi.html, 3.07.17)

   Euroopa Liidu kodulehelt on võimalik leida ka nimekiri kõikidest EU tootjatest (+Island ja Norra), kellel vesi vastab loodusliku mineraalvee nõuetele:

   https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling-nutrition_mineral-waters_list_eu-recognised.pdf (3.07.17).

    

    

   Saku Läte

   Joogivesi, mis hoolib