• Saku Läte vesi ehk klientide 5 põhiküsimust

  19. aprill 2021

  Saame igapäevaselt küsimusi Saku Läte joogivee kohta. Panen siia mõned korduma kippuvad küsimused, et kõik meie praegused ja tulevased kliendid saaksid lugeda, millised on meie vee parameetrid, omadused ning kuidas kontrollime vee kvaliteeti.

  Küsimus nr 1. Kas te võtate vett kraaniveest? EI! Saku Lätel on täiesti enda puurkaev Saku vallas.

  Saku Läte puurkaevu katastri nr on 211. Saku Läte puurkaevu sügavus on 105 m, passi nr 5927. Põhjaveekogum: Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (04§2013). Me korraldame ka ekskursioone tootmishoonesse. Ekskursiooni broneerimiseks tuleb leppida kokku aeg meie tootmisjuhiga. Kirjutage enda soovist tallinn@sakulate.ee. Koroonaperioodil rakenduvad eritingimused.

  Küsimus nr 2. Mis on Saku Läte vee pH?

  pH erineb veidi olenevalt perioodist ja „partiist“. Saku Läte joogivee keskmine pH on vahemikus 7,2-7,6 ehk Saku Läte vesi on kergelt aluseline.

  Küsimus nr 3. Kas Saku Läte vesi on allikavesi? Saku Läte vesi on joogivesi.

  Joogivesi jaguneb omakorda 3 kvaliteediklassi.

  Saku Läte joogivesi näitajad vastad 1. kvaliteediklassile ehk kõige kõrgemale klassile.

  Saku Läte vesi on joogivee klassifikatsiooniga. Allikavesi on ka joogivesi, mida ei tohi seaduse järgi töödelda ehk siis keelatud on mineraalainete eemaldamine ja mikrobioloogilise kvaliteedi tagamiseks kloreerimine. Saku Läte ei eemalda veest mineraalaineid ega töötle vett keemiliselt ehk sisuliselt vastab Saku Läte vesi allikavee tingimustele. Kui allikavett kasutatakse joogiveena, siis kehtestatakse sellele samad kvaliteedinõuded, mis tavalisele joogiveele. Tavalisteks kvaliteedinõueteks on lõhn, maitse, värvus, hägusus, pH, elektrijuhtivus (üldine ioonide sisaldus vees) ja mikrobioloogilised näitajad.

  Küsimus nr 4. Kuidas kontrollitakse Saku Läte joogivee kvaliteeti?

  • Saku Lätel on enesekontrolliplaan, mille alusel kontrollime vee kvaliteeti iga päev majasiseselt. Mida see tähendab? Me mõõdame iga päev elektrijuhitavust, pHd ning mitu korda nädalas baktereid.
  • Iga kuu testitakse meie joogivett Terviseameti poolt. Määruse kohaselt võiks testida joogivett kord aastas, aga Saku Läte testib kvaliteedi tagamiseks vett igal kuul! Analüüsid, mida Terviseamet iga kuu teeb:

  Villitava joogivee mikrobioloogiline analüüs

  Villitava joogivee keemiline analüüs

  • Saku Läte teeb 1 kord aastas süvaanalüüsi, kuid määruse järgi võiksime seda teha 1 kord 10 aasta jooksul. Saku Läte teeb süvaanalüüsi 1 kord aastas!
  • Radionukliidide analüüs. Saku Läte on tellinud ka radionukliidide analüüsi. Seaduste kohaselt- joogiveest saadava efektiivdoosi maksimaalselt lubatav väärtus on 0,1 mSv/a (millisiivert/aasta kohta). Looduses esineb radioaktiivsust looduslikult maapõues, kosmoses, kivimites sh ka nt banaanides. See on osa loodusest, mis sündis koos meie planeediga. Vastavalt Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi analüüsidele ei avastatud Saku Läte joogivees MDA-st suuremat radionukliidide sisaldust.

  Küsi Saku Läte kõiki analüüse enda kliendihaldurilt.

  Küsimus nr 5. Ei puuduta Saku Läte joogivett, aga kas Saku Lätes on hea töötada ja kuidas seal on õhkkond?

  Ma tulin Saku Lätesse tööle 1-ks päevaks, asendama. Mul saab kohe-kohe 10 aastat. Ma pole kordagi loorberitele puhkama jäänud siin ettevõttes või igavlenud (kes tunneb mind, see teab). Ma arvan, et see räägib enda eest! Saku Läte on minu meelest üks parimaid tööandjaid Eestis. Meil on väga hea õhkkond, väga toredad inimesed üle Eesti. Saku Läte on stabiilne ettevõte. Jah, igal ettevõttel on alati arenguruumi, alati! Muidu ju hakkakski igav. Ettevõte peab alati arenema koos enda inimestega.

  Loodan, et saite ülevaate ning lisainfo saamiseks võite alati pöörduda enda kliendihalduri poole või uue kliendina hoopis müügiesindaja poole tallinn@sakulate.ee.

   

  Airi Freimuth
  Saku Läte
  Joogivesi, mis hoolib