• Saku Läte veepudelid

  13. juuni 2016

  Saku Läte joogivee pudelite tootmisel on kasutatud materjalina polükarbonaati, mis on kõrge löögitaluvuse ja kulumiskindlusega plastik ja seetõttu kasutatakse seda ka lutipudelite, spordipudelite, plasttopside, toidukarpide, silmaläätsede jm tootmiseks. Materjali vastupidavus saavutatakse erinevate lisamaterjalide lisamisega, milledes kõige ohtlikum on bisfenool-A (BPA). Tänu sellele ainele saame me kasutada oma pudeleid korduvalt ning tagada loodussõbralikum suhtumine meid ümbritsevasse keskkonda. Lisainete sisaldus toiduga kokkupuutuvates materjalides on väga rangelt piiritletud EL Komisjoni 14.01.2011 Regulatsiooniga 10/2011 – toiduga kokkupuutuvad materjalid. Tootjatel on kohustus mõõta materjali lisainete migratsiooni tootesse ja seda teeb regulaarselt ka Saku Läte. Lisaaine migreerumine tootesse on põhjustatud peamiselt sellest, et materjal ei ole ideaalne. Plastik koosneb pikkadest polümeeriahelatest, millest nö punutakse kokku materjal – nagu soki kudumine lõngast. Sellise näite puhul võib võrrelda lisaainet tugevdusniidiga, mida kasutatakse kanna kudumisel. Alati võib juhtuda, et vahele satub lühemaid ahelaid, mis ei püsi kinni materjalis ja sealt  migreeruvad lisaained vette. See võib juhtuda kahjuks kõikide plastikmaterjalide puhul. Polükarbonaat on iseenesest ohutu ja stabiilne, kui teda õigesti käsitleda. Polükarbonaadist suureneb lisaaine bisfenool-A eraldumine juhul, kui sellest materjalist esemeid kuumutada (mikrolaineahi), valada sisse happelisi jooke (mahl, gaseeritud joogid) või pakendada valgulisi ja rasvarikkaid toite (muna, liha). Siin kohal rõhutan, et Saku Läte joogivesi on neutraalse pH-ga, gaseerimata, rasvavaba toode. Meie pudelite, vee ja jahutite seisukohast on parim, kui need ei puutuks kokku päikesevalgusega ja asetseks eemal küttekehadest (vesi soojeneb). Vesi ning pudel säilivaid kõige paremini toatemperatuuril.

  Saku Läte hoiab enda veepudelite ning vee kvaliteeti stabiilsena pudelite pideva kontrollimise ning uuendamisega. Kuna taara on ringluses, on meie peamine tähelepanu pööratud just taara uuendamisele ning kulunud ja vigastatud pudelite väljavahetamisele. Pudelite puhastuseks kasutame nõrgalt happelist kemikaali (lahuse kontsentratsioon 0,02 – 0,04%) ning kõik pudelid läbivad Saku Läte tootmises väga põhjaliku kontrolli. Lisaks analüüsitakse Saku Läte vett pidevalt Terviseameti poolt.

  Siin kohal panen ka meie klientidele südamele, et palun ärge kasutage meie pudeleid muul otstarbel, kui vaid Saku Läte vee tarbimiseks. Kahjuks puutume igapäevaselt tootmises kokku klientide poolt rikutud pudelitega, kus meie taaras on hoiustatud mahla, maalt toodud kaevuvett, kraanivett või lausa tervisele ohtlikke ained (nagu bensiin, õli vm). Selliselt saastatud pudelid korjatakse kvaliteedi kontrolli käigus koheselt välja ja utiliseeritakse. Kuna meie jaoks on väga oluline hoida meie vee kvaliteet ühtlaselt kõrgel tasemel, siis me ei riski taara uuesti käiku laskmisega. Palume oma klientidelt loodussõbralikku suhtumist, et vähendada utiliseeritava plastiku kogust ning sellest tulenevalt kasutagem taarat heaperemehelikult ja sihtotstarbeliselt!

  Kadi Liimand
  tootmisjuht