• Saku Läte kui tööandja uute kolleegide silme läbi

  16. juuli 2018

  Kristina on Saku Lätes töötanud 5 kuud ning Ira mõned nädalad :-)  Väga põnev on näha, kuidas värsked inimesed suhtuvad Saku Lätesse kui tööandjasse ning enda kaaskolleegidesse.

  Kristina, müügiüksuste juht

  Mida sa kõige enam enda kaaskolleegides hindad?

  Ühised eesmärgid liidavad inimesi. Saku Läte töötajatel on ühesugune visioon sellest, kuidas meie ettevõte peaks arenema ja mida me kõik saame selleks teha. Just meeskonda kuuluvuse tunde ja koostöö soovi ma hindan väga kõrgelt. Ma näen, kuidas minu kolleegid panustavad suure eesmärgi nimel ja hoolivad üksteisest.

  Kõige enam mulle meeldib, et inimesed minu ümber säilitavad positiivsust isegi rasketel hetkedel ja näitavad oma eeskujuga, et tuleb mõelda „kuidas saab“ mitte „kuidas ei saa.“ Meil ei käida mossis näoga. Pigem on igast ruumist aeg-ajalt kuulda rõõmsat naeru.

  Milline tööandja on sinu jaoks Saku Läte?

  Üks esimestest lausetest, mis ma kuulsin Saku Läte kohta oli see, et siin on nagu pere. Tööpere. Ja tegelikult selline tunne mul ongi.

  Ettevõttes on päris palju staažikaid töötajaid, mis näitab firma stabiilsust ja inimeste lojaalsust. Mul on hea meel, et kui töö on hästi tehtud, inimese panus ei jää märkimata. Meil on välja kujunenud teatud traditsioonid nagu pidulikud koosistumised, tähtsate päevade meelespidamine, kolleegide õnnitlemine, üritustel osalemine jne.

  Tööandjana Saku Läte näitab oma hoolivust ja annab inimestele võimaluse tunda ennast olulisena ja sundimatult.

  Ira, Tallinna esinduse müügijuht

  Mida sa teadsid Saku Lätest enne meile tööle tulemist?

  Saku Lätest teadsin niipalju, et on tuntud Eesti ettevõtte 20-aastase ajalooga, hea mainega Tööandja, olen enne kliendina (töötades teistes ettevõtetes) tarbinud ka Saku Läte vett ja kasutanud kohvimasinaid.

  Millise tööandjana sa Saku Lätet näed?

  Hooliv; töötajate arenemist, tööalast kasvu ja ettevõtte sisemist karjääri toetav.

  Saku Läte
  Joogivesi, mis hoolib