• Bakterid vees

  04. juuni 2018

  Teel läbi erinevate maakihtide puhastub vesi läbi looduslike filtrite, kuid samas rikastub erinevate mullastikule omaste bakterite.

  Sügaval maa all on mikroorganismide elutegevuseks suhteliselt ebameeldivad tingimused – temperatuur püsib ühtlaselt 5 ˚C juures, hapnikku ja toitaineid on vähe, päikesevalgus puudub jne. Kuid nagu me teame, loodus tühja kohta ei salli ning mõned bakterid on suutnud ka selliste tingimustega kohaneda ja tunnevad ennast sügaval maa all kaitstuna väga mugavalt. Enamus nendest hävivad, kui nad tuua maapealsesse keskkonda, sest nendele sobivad tingimused muudetakse nüüd ebasobivateks. Kuid mõned on nii osavad, et suudavad elada siin ja seal pool maapinda ühtemoodi hästi. Sellist ülemineku keskkonda (anaeroobsest aeroobseks) naudib väga näiteks rauabakter. Nad saavad oma elutegevuseks vajaliku energia raua ühendite oksüdeerumisest ehk siis kui raua ühendid puutuvad kokku hapnikuga ja seovad selle enda külge.

  Peamiselt elavadki sügaval põhjavees puhtalt mineraalses keskkonnas hakkama saavad elusorganismid – rauast, sulfaadist ja süsinikdioksiidist toituvad bakterid. Inimese tervisele nad mingit ohtu ei põhjusta, kuid võivad (nende jaoks soodsates tingimustes) kaasa tuua ebameeldivaid kõrvalnähtusi, näiteks lõhn, värvus, sete jmt.

  Saku Läte joogivee tootmisprotsessis püüame sellised kvaliteedirikkujaid kinni erinevate filtritega või surmame nad ebasobivaid tingimusi luues. Meie eesmärgiks on hoida toode maksimaalselt naturaalne ning sellest tulenevalt kasutame puhastussüsteemis näiteks hapnikku, UV- kiirgust ja osooni. Tegemist on puhastusvahenditega, mis lagunevad peale oma töö tegemist täielikult ning ei anna lõpptootele mingit kõrvalist lõhna või maitset (mida ei saa aga väita näiteks kloori kohta).

  Igapäevastes analüüsides määrame joogiveest nö indikaator mikroorganisme, mis annavad meile koheselt infot, kui vesi peaks mingil põhjusel tarbija jaoks ohtlikuks muutuma – pinnasekihtide lõhenemine, reovee toru lõhkemine, pinnavee tulv põhjavette. Selliste analüüside piirnormiks on puhas null ehk kui ükski tulemus peaks näitama mõne ohtliku bakteri olemasolu vees (kasvõi ühte tibatillukest), peatatakse kohe tootmine, kuniks probleem on kõrvaldatud. Meie jaoks teostab analüüse Terviseameti labor ning võime täiesti ausalt väita, et meie kvaliteet on parim, sest oleme pideva inspektori range jälgimise ja kontrolli all.

  Saku Läte
  Joogivesi, mis hoolib