• Elav vesi vs surnud vesi

  28. mai 2018

  Väljendid „elav vesi“ ja „surnud vesi“ kuuluvad mõlemad esoteerika valdkonda ning seetõttu on neid väga keeruline lahti selgitada teaduslikus mõistes. Kuid kuna inimeste seas liigub selle teemaliselt väga palju arvamusi ja tõdemusi, proovin kommenteerida mõndasid levinumaid tõekspidamisi. Eesmärk ei ole kindlasti ühtegi neist maha teha, sest ükski väide ei ole tõde või vale. Seisukoht sõltub lihtsalt inimese jaoks olemasoleva informatsiooni hulgast.

  „Elav vesi“ on aluseline, „surnud vesi“ happeline
  Selgitan siinkohal natuke pH-skaalat ja mida mingid vahemikud tähendavad.

  pH väiksem kui 2 (tugevalt happeline) – tegemist on väga ohtlike ainetega, mis söövitavad tugevalt. Toiduainetööstuses kasutatakse selliseid aineid tugevalt kivistunud mustuse eemaldamiseks.
  pH 2 – 5 (happeline) – jätab jälje kergmetallidele. Toitudest kuuluvad siia gruppi vein, sidrun, äädikas, coca-cola, kohv.
  pH 6 – 8 (neutraalne) – Saku Läte joogivee pH on vahemikus 7,1 – 7,6.
  pH 8,1 – 10 (nõrgalt aluseline) – toiduainetest kuuluvad siia ananass, söögisooda, avokaado, kapsalised (pH jääb vahemikku 8 – 8,7). Toiduainetööstuses kasutatakse aluseid (pH vahemik 9 – 10) väga laialdaselt, sest nende toimel muutub valk kasutuskõlbmatuks, kuid kõik elusolendid (ka mikroobid) sisaldavad suuremal või vähemal määral valku.
  pH 10,1 – 11 (aluseline) – pleegitajad, suitsulõõride puhastusvahendid jm. Selliste kemikaalidega soovitatakse inimestel võimaluse korral üldse mitte tegemist teha.
  pH suurem kui 11 (tugevalt aluseline) – väga spetsiifilised kasutuskohad.
  Organismi toimimise aluseks on vere pH ja temperatuur. Vere pH võib kõikuda vahemikus 7,35 – 7,45 ning seda reeglit jälgib aju (haiglates arstid läbi keerulise aparatuuri). Kui pH väljub sellest vahemikust, tekib ajukahjustuse oht. Vahemik 7,35 – 7,45 on niiiiii imeväike, et seda mõjutada aluselise veega on põhimõtteliselt võimatu. Siinkohal astuvad mängu neerud ja muud organid, kes teevad sissejoodud aluselise vee kehale sobilikuks. Seega koormatakse ebaotstarbeliselt organismi. Mida lähemal on sisse joodava vee pH vahemik vere pH-le, seda kergemini omastatav see kehale on.

  „Elav vesi“ on orgaaniline, „surnud vesi“ anorgaaniline

  Toon siinkohal ühe lihtsa näite – bensiin on orgaaniline ja keedusool anorgaaniline aine. Kas bensiini sisaldav vesi on tervislikum kui keedusoola sisaldav vesi?

  Hõbeda leotamine vees muudab selle „elavaks“

  Hõbe on vana teada-tuntud mikroobide vastase toimega metall. Kuid tema toime seisneb selles, et ta ei lase mikroobidel paljuneda luues nende jaoks ebamugava keskkonna (sama toime on ka sinisel värvil). Kahjuks ei surma ta neid. Seega, kui asetada hõbelusikas veekannu, siis see ei hävita baktereid, kuid tekitab nende arenguks ebasoodsad tingimused. Loomulikult on siin määravad ka muud tegurid, näiteks ümbritseva õhu puhtus, anuma avatus, anuma puhtus, vee mikrobioloogiline seis ennem hõbedaga kokkupuutumist jne.

  „Surnud vesi“ on liiga puhas vesi

  Vee puhtust hinnatakse tema mikrobioloogilise koostise järgi ja joogivesi peabki väga puhas olema. Saku Läte vee puhtust jälgime igapäevaselt ise majasiseselt ja akrediteeritud laborite abil ning regulaarselt teevad seda ka erinevad kontrollorganid (Terviseamet, Veterinaar- ja Toiduamet, Keskkonnaamet). Puhas vesi ei tähenda, et vesi ei sisalda mineraale.

  „Surnud vesi“ on nii ära töödeldud, et need ei sisalda enam mineraale

  Sellist vett nimetatakse juba destilleeritud veeks ehk siis tegemist ei ole enam joogiveega. Oma tooteid ei saa ettevõte suvaliselt nimetada, see on seadusega rangelt reguleeritud ja kontrollitud Terviseameti poolt.

  Destilleeritud vesi on organismile kahjulik ja seda ei tohiks tarbida. Nimelt viib selline vesi välja tasakaalu keharaku sise- ja väliskeskkonna vahel – destilleeritud vee olematu mineraalainete sisaldus tõmbab tasakaalu säilitamiseks raku seest mineraalid välja.

  Joogivett loetakse kvaliteetseks, kui see sisaldab võimalikult vähe kõrvalisi aineid (kaltsium, magneesium, lahustunud gaasid, lõhna ja maitset andvad ained jmt). Rõhk on siin sõnal võimalikult vähe, mitte et lisaained üldse puuduvad. Joogivee mõte on selles, et tegemist on tasakaalustatud veega, mis on igati sobilik igapäevaseks tarbimiseks inimesele ja samuti ei tohi vesi kahjustada torustikku ja koduseadmeid.

  Iga veele tehtud töötlus maksab ettevõttele suure hulga raha. Lisaks on vaja soetatud seadmeid pesta, hooldada ja vahel ka remontida. Ettevõtluse eesmärgiks on ikkagi raha teenida ning võimalikult vähe kulutada seda ebaratsionaalselt. Üheski tootmises ei tehta tooraine töötlust igajuhuks. Kõik seadmed on hädavajalikud mõne kindla probleemi kõrvaldamiseks. Saku Läte veetöötluses kasutatakse 2 liiki filtersüsteeme:

  1. Rauaeraldus – eesmärgiks on vähendada rauasisaldusest tekkivat ebameeldivat metallilist maitset
  2. Pöördosmoos süsteem – eesmärgiks on vähendada vees suurte mineraalide (peamiselt kaltsium ja magneesium) sisaldust, et meie vesi ei kahjustaks kodumasinaid (kohviaparaat, veekeedukann, veejahuti)

  Kadi Liimand
  Saku Läte
  Joogivesi, mis hoolib