• Müügi (tiimi) juhtimine

    01. august 2016

    Müümine on juba iidvana tegevus ühiskonnas ning müüginõkse teati juba hiljemalt keskajal. Seega kõiksugu peened nimetused (closimine, hinnaralli, vms), mis tänapäeval on müügitegevusele juurde lisatud, on asjade ümbernimetamine, mitte aga midagi uue loomist. Kuid selge on see, et müümine ei ole kerge, pigem just enda kauba nähtavaks tegemine ning ostja leidmine. Liiati veel läbi telefoni või interneti, kus ostja-müüja üksteisega ei trehvagi. Selline müümisviis muidugi lihtsustab äraütlemist ja raskendab pakkumise tegija elu, sest telefoni teel müüa jääb ainult esimeste sekundite jooksul hinnata teise poole soove või vajaminevaid müüginõkse. Muidugi oleme me kõik kokku puutunud telefoni teel kauba pakkujatega. Ja kindlasti oleme vähemalt korra vastanud sellele kõnele ebaviisakalt, põhjuseks kas siis ajapuudus, roolis olek, paha tuju või polegi mingit konkreetset põhjust, meile tundub see tüütu ja tahame kiirelt sellest pääseda. Aga peale müügitiimi juhtima asumist ning müügiinimese hingeelu tundma õppimist olen ma küll kõigile oma tutvusringkonnas püüdnud selgeks teha, et mis see kuulamine meile maksab, alati võime viisakalt pakutavast keelduda, kuid laseme inimestel oma rasket tööd teha ning meie võiksime vähemalt paari hea sõnaga nende päeva helgemaks teha. Jah, müügiinimene peab olema tugeva närvikavaga ning mitte võtma kõike südamesse, kuid ka tugevaim müügiinimene murdub vahel ja head sõna on ikka tore kuulda. Loomulikult ei ole meil kõik päevad kaheksa tundi hallid ja trotsi täis. Saab vahel kliendikõnedega nalja, kui tähed sassi lähevad või arusaadavus on kehv. Või siis jäätisest unistav müügiesindaja pakkus vee asemel hoopis jäätist, mida Saku Lätel pakkuda ei ole. Mul on väga tore, abivalmis, tegus meeskond, ajaga me oleme muutunud ja järjest enam muutume professionaalsemaks, toetavamaks, ühtehoidvamaks, mis läbi on nii minul kui ka teistel meeskonnaliikmetel palju lihtsam seda keerulist, et mitte öelda trikilist tööd teha.

    Tiina Palu
    Saku Läte Tartu müügiesinduse juht