• Ideaalne tööandja

  28. august 2017

  On tavaline, et inimesed vahetavad aeg-ajalt enda töökohta ja tööandjat otsides paremaid tingimusi. „Paremad tingimused“ tähendab igale inimesele erinevaid asju. Mõne jaoks on see ainult palganumber, teise jaoks on oluline aga ka töökeskkond ja inimesed tema ümber, kolmas hindab üldse ainult paindlikku tööaega, neljas põnevaid väljakutseid jne.

  Milline võiks olla üks ideaalne tööandja?

  Räägin pigem siin juhtide vaatenurgast mitte spetsialisti või tubli lihttöölise. Neile võib-olla päris samad punktid ei kehti.

  Minu jaoks on kõige-kõige olulisem töö sisu, isiklik areng ja ettevõtte areng ning inimesed minu ümber. Äärmiselt palju oleneb juhtidest ja nende iseloomudest ning seisukohtadest. Jah, igal ettevõttel on oma nägemus ja poliitika, aga oluline on, et juht seda õigesti edasi annaks enda töötajatele.

  Ma olen seisukohal, et juhist, eriti tegevjuhist või omanikest, sõltub väga palju. Meie puhul siis omanikud aktiivselt igapäevaselt ettevõtet ei juhi, seda teeb tegevdirektor. Tegevjuhi amet on väga keeruline ja tal lasub äärmiselt suur vastutus. Minu arvates on tegevjuht inimene, kes peab omama kindlaid seisukohtasid (muidugi mitte vankumatuid), tal peab olema kindel nägemus ja ta peab motiveerima enda direktoreid/juhte, et nemad suudaksid motiveerida tervet meeskonda.

  Tegevjuhil on kindlasti ka esinduslik roll. Ta on ettevõtte president, kelle seisukohad lähevad korda absoluutselt igale töötajale; kelle iga väljaöeldud sõnu ja lubadusi mäletatakse. Ettevõttel peab olema tugev juht ja ideaalis võiks see juht olla ka liider ehk eeskuju, keda töötajad soovivad järgida ning siiralt austavad.

  Minu jaoks on oluline nii isiklik areng kui ka ettevõtte areng. CV-des leiab tihti lauseid „soovin areneda koos ettevõttega.“ Osad võivad kasutada seda lööklausena, kuid minu jaoks (usun, et ka paljude teiste jaks) on see reaalselt nii. Kui sa valid endale ametikoha, milles sul enam arenguruumi ei ole ja ka ettevõttel arenguruum on peatunud (ükskõik, mis see põhjus ka ei oleks), siis sul kaob kiiresti motivatsioon. Muidugi, spetsialistide puhul võib-olla see ei kehti, kuid usun, et ka nemad soovivad pidevalt areneda ja juurde õppida erinevaid nippe ja võtteid.

  Ma arvan, et hea on alustada tööd, milles sa oled pädev, mis sind huvitab, aga kus sa ei oska veel kõike teha. See, et sa veel midagi ei oska ja pead juurde õppima ja võib-olla ka ettevõte peab seda õppima, ongi see, mis mind motiveerib. Kindlasti on inimesi, kellele meeldib teha kõike nii nagu ta on seda alati teinud, aga minu jaoks on selle nimi mugavustsoon. Osadele meeldib seal olla ja see on normaalne, vahel võib-olla peabki. Siiski, nt. turundusjuhi ametipositsioonil või muude kreatiivsete ametitega inimestele tõenäoliselt mugavustsoon ei meeldi.

  Areng tähendabki seda, et sa õpid pidevalt juurde asju, mida sa enne ei osanud. Mulle meeldib Saku Lätes töötada just sellepärast, et siiamaani olen ma saanud teha asju, mis arendavad nii ettevõtet kui ka mind ennast.

  Veel on minu jaoks olulised inimesed, kes mu ümber töötavad. Mulle meeldib meeskonnatöö ja töötada ühiste eesmärkide nimel. See eeldab aga enda teadmiste ja kogemuste jagamist kolleegidega. Olen varasemalt puutunud kokku inimestega, kes soovivad oma teadmisi ainult endale hoida. Ma arvan, et selline käitumisviis pole meeskonnas hea. See on inimlik, et igaüks soovib olla„ainult-selle-asja-teadja,“ aga tõde on see, et oma teadmisi jagades muutub terve tiimi töö efektiivsemaks.

  Saku Lätes on mind õnnistatud enamusjaolt suurepäraste kolleegidega, kes kõik soovivad ühise asja nimel pingutada. Minu meelest meie müügiosakond on üks kokkuhoidvamaid perekondi üldse; meie raamatupidamisosakond on üks suurepärane perekond. Sellises töökeskkonnas on hea töötada.

  Paljud ettevõtted on loonud ka motivatsioonipaketi enda töötajatele. Ka meil on see olemas, kuid minu arvates juhte motiveerib siiski rohkem võimalus areneda, võimalus otsustada, võimalus luua hea töökeskkond ja kollektiiv.

  Motivatsiooniks peab looma eeldused, seda ei saa oma töötajale (vähemasti juhtidele) ainult rahas mõõta.

   

  Airi Freimuth
  Saku Läte
  Joogivesi, mis hoolib